Gwneud Pasbort / Fisa Llun De Affrica Ar-lein

How idPhotoDIY works

Cam 1:Tynnwch lun pasbort gan ddefnyddio ffôn smart neu gamera digidol.

 • Tynnwch y llun o flaen cefndir plaen fel wal wen neu sgrin.
 • Sicrhewch nad oes unrhyw wrthrychau eraill yn y cefndir.
 • Sicrhewch nad oes cysgodion ar eich wyneb nac ar y cefndir.
 • Gosodwch y camera yn yr un uchder â\'r pen.
 • Dylai ysgwyddau fod yn weladwy, a dylai fod digon o le o amgylch y pen ar gyfer cnydio\'r llun.

Cam 2:Llwythwch y llun i wneud llun maint pasbort.

Llwythwch y llun i wneud llun pasbort De Affrica

Llwythwch y llun i wneud llun fisa De Affrica

Cliciwch ymaOs ydych chi am wneud lluniau pasbort / fisa ar gyfer gwledydd eraill.

Maint a Gofynion Lluniau Pasbort

 • Rhaid i\'r lluniau fod yn 4.5 x 3.5 cm o faint.
 • Mae\'ch wyneb yn cymryd 29-34 mm neu 70 - 80% o\'r ffotograff.

Lluniau Enghreifftiol

South Africa passport photo

South africa passport photo

South africa passport photo

Rheolau, Canllawiau a Manylebau Pasbort / Fisa Eraill

 • Dau lun lliw union yr un fath ar gyfer pasbortau
 • Dau lun union yr un lliw neu lun du a gwyn ar gyfer IDs
 • Rhaid iddo beidio â bod yn fwy nag un (1) mis oed.
 • Rhaid i\'r maint fod yn 35mm o led a 45mm o uchder.
 • Rhaid i\'r ffotograffau ddangos agos eich pen a thop eich ysgwyddau fel bod eich wyneb yn cymryd 70 - 80% o\'r ffotograff.
 • Rhaid i\'r ffotograffau fod o ansawdd uchel heb unrhyw farciau inc na chribau a heb eu difrodi.
 • Rhaid i\'r ffotograffau ddangos ichi edrych yn uniongyrchol ar y camera.
 • Mae gan y ffotograffau ddisgleirdeb a chyferbyniad priodol.
 • Rhaid argraffu\'r ffotograffau ar bapur ffotograffau o ansawdd uchel

Llwythwch y llun i wneud llun pasbort De Affrica

Cyfeiriadau