Gwneud Pasbort / Fisa Llun Fietnam Ar-lein

How idPhotoDIY works

Cam 1:Tynnwch lun pasbort gan ddefnyddio ffôn smart neu gamera digidol.

 • Tynnwch y llun o flaen cefndir plaen fel wal wen neu sgrin.
 • Sicrhewch nad oes unrhyw wrthrychau eraill yn y cefndir.
 • Sicrhewch nad oes cysgodion ar eich wyneb nac ar y cefndir.
 • Gosodwch y camera yn yr un uchder â\'r pen.
 • Dylai ysgwyddau fod yn weladwy, a dylai fod digon o le o amgylch y pen ar gyfer cnydio\'r llun.

Cam 2:Llwythwch y llun i wneud llun maint pasbort.

Llwythwch y llun i wneud llun pasbort Fietnam

Llwythwch y llun i wneud llun fisa Fietnam

Cliciwch ymaOs ydych chi am wneud lluniau pasbort / fisa ar gyfer gwledydd eraill.

Maint a Gofynion Lluniau Pasbort

 • Rhaid i\'r llun pasbort fod o faint 60 x 40 mm gyda chefndir gwyn.
 • Uchder yr wyneb o waelod yr ên i ben y pen yw 32 mm i 36 mm.

Llun Pasbort Enghreifftiol

Vietnam passport photo

Maint a Gofynion Llun Visa

 • Rhaid i\'r llun pasbort fod o faint 60 x 40 mm neu 2 x 2 fodfedd gyda chefndir gwyn.
 • Uchder yr wyneb o waelod yr ên i ben y pen yw 32 mm i 36 mm.

Lluniau Visa Enghreifftiol

Vietnam Visa photo Vietnam Visa photo

Rheolau, Canllawiau a Manylebau Pasbort / Fisa Eraill

 • Rhaid i\'r lluniau fod yn union yr un fath a\'u tynnu o fewn y chwe mis diwethaf.
 • Mae\'r ffotograff i gyflwyno person heb benwisg.
 • Ddim yn gwisgo eyeglasses gyda sbectol dywyll.
 • Edrych ymlaen gyda llygaid agored.
 • Gyda mynegiant naturiol yr wyneb a\'r geg ar gau.
 • Rhaid i\'r lluniau fod yn glir, wedi\'u diffinio\'n dda a\'u cymryd yn erbyn cefndir gwyn plaen neu liw golau.
 • Os yw\'r lluniau\'n ddigidol, rhaid peidio â chael eu newid mewn unrhyw ffordd.
 • Gallwch wisgo sbectol presgripsiwn heb arlliw neu arlliw cyhyd â bod eich llygaid i\'w gweld yn glir. Sicrhewch nad yw\'r ffrâm yn gorchuddio unrhyw ran o\'ch llygaid. Nid yw sbectol haul yn dderbyniol.
 • Mae darn gwallt neu affeithiwr cosmetig arall yn dderbyniol os nad yw\'n cuddio\'ch ymddangosiad arferol.
 • Os oes rhaid i chi wisgo gorchudd pen am resymau crefyddol, gwnewch yn siŵr nad yw nodweddion eich wyneb llawn yn cael eu cuddio.
 • Rhaid i\'r lluniau ddangos golygfa flaen lawn y pen, gyda\'r wyneb yng nghanol y llun, a chynnwys top yr ysgwyddau.

Llwythwch y llun i wneud llun pasbort Fietnam

Cyfeiriadau